Par Banku
Filiāle ir banka
Lai gan nosaukums varētu būt Jums jauns, Handelsbanken ir ilggadēja pieredze. Banka tika dibināta Zviedrijā 1871.gadā un darbojas Latvijā kopš 2008.gada.

Handelsbanken darbojās decentralizēti kopš 1970.gada. Šis modelis nozīmē, ka lielākā daļa biznesa lēmumu tiek pieņemti filiālēs.

Tas rezultējas vairāk apmierinātākos klientos, lielākā efektivitātē un augstākas kvalitātes kredītlēmumos.

Fokuss uz klientu
Mēs ierobežojam katra klientu menedžera portfeli. Mūsu individuālā pieeja nodrošina lielāku izpratni par katru klientu un klienta bankas pakalpojumu prasībām.

Nav noteikti pārdošanas mērķi
Mūsu darbība koncentrējas vienmēr uz rentabilitāti un nekad uz apjomiem. Tā rezultātā, bankai nav pārdošanas vai tirgus daļu mērķu.

Nekādas prēmijas
Handelsbanken uzskata, ka no prēmijām ir jāizvairās ar risku saistītās darbībās, galvenokārt tāpēc, ka tiek riskēts sniedzot nepareizus ieteikumus. Līdz ar to bankai nav bonusu programmas ne kādam no vadības, ne darbiniekam filialē, kas saņem noteiktu algu.

Kredītpolitika
Kredītlēmumi vienmēr ir jāveic, pamatojoties uz klienta naudas plūsmu un atmaksas spēju. Vāja vai nenoteikta atmaksas spēja nekad nevar tikt kompensēta ar lielāku procentu likmi vai ar ķīlu.

Zema riska tolerance
Bankai ir zema riska tolerance un biznesa modelis ir vērsts uz riska samazināšanu un kredītsaistību nepildīšanas riska pārvaldīšanu jau filiālē. Mērķis ir līdz minimumam samazināt tirgus risku un visus citus riskus.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice