Finanšu informācija-arhīvs
2015.gads

Revidentu ziņojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)

2014.gads

Revidentu ziņojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)

2013.gads

Revidentu ziņojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)

2012.gads

Revidentu ziņojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)

2011.gads

Revidentu ziņojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)

2010.gads

Revidentu zinojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)

2009.gads

Revidentu ziņojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)

2008.gads

Revidentu ziņojums (pdf)
Finanšu pārskats (pdf)© Svenska Handelsbanken AB (publ)